Gratis tandvård

 

Gratis tandvård för barn och ungdomar hos Familjetandläkaren

Barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län har gratis tandvård hos oss. Till barn och ungdom räknas alla från och med två års ålder och upp till det år de fyller 23 år*.

Precis som vuxna har barn och ungdomar möjlighet att fritt välja offentlig eller privat tandläkare. 

 

 bubblor.jpg

 

Specialisttandvård för barn

Alla barn och ungdomar har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de går till.  Barn som av tandregleringsspecialist bedöms ha behov av tandreglering, kan fritt välja privat eller offentlig vårdgivare. Årligen erbjuds ca 1000 barn och ungdomar tandreglering.

 

 barntandvard.jpg

 

* Landstinget har bestämt att barn- och ungdomstandvården är avgiftsfri med undantag av debitering vid uteblivande, samt vid tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Om patienten önskar annan tandvård än vad som ryms inom begreppet fullständig allmäntandvård får patienten själv svara för kostnaden.  Åtgärder som inte ingår i den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården utgörs exempelvis av implantat/transplantat i sidopartierna, inläggsterapi, etsbro som korttidsprovisorium under pågående behandlingsperiod, tandskydd, utbyte av felfria amalgamfyllningar, borttappade tandställningar samt kosmetisk tandvård såsom tandsmycke, gelblekning och skalfasader.