PRISER

 

Vi har samma priser som Folktandvården i Uppsala.

 

 

 

För  barn  och  ungdomar  t.o.m. 23 år  är  tandvård  gratis.

Tandvård är gratis för barn bosatta i Uppsala län, med vissa undantag. Du kan läsa mer om det och det fria tandvårdsvalet under vår flik Barntandvård

 

Nödvändig tandvård

Om kommunen bedömer att någon har ett stort och långvarigt omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård har denne möjlighet att få ett intyg om nödvändig tandvård. Intyget ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Läs mer om nödvändig tandvård här.

 

För  alla  över  23  år  infördes  ett  nytt  Tandvårdsstöd  2008.

Stödet betalas ut av Försäkringskassan direkt till din tandläkare. Du behöver inte fylla i några blanketter eller hålla reda på dina bidrag och stöd. Allt sker automatiskt genom vårt datasystem som står i daglig förbindelse med Försäkringskassan. Här nedan kan du läsa om tandvårdsstödet. Längst ner på sidan finns även en länk till vår prislista.

 

 

 

 

 

 

 

Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar:

 

1.  Allmänt tandvårdsbidrag

Alla får ett tandvårdsbidrag den 1 juli varje år.

Bidraget är olika beroende på ålder

- Är  du  24-29  år  är  bidraget  600 kr/år

- Är  du  30-64  år  är  bidraget  300 kr/år

- Är  du  65 år  och  äldre  är  bidraget  600 kr/år

Det går att spara bidraget och från ett år till ett annat. Man kan då använda två bidrag på samma gång om man vill. Man kan dock aldrig spara ihop mer än två bidrag. Har man två bidrag den 1 juli försvinner det äldsta och ersätts med ett nytt.

 

2.  Högkostnadsskydd

 - För tandvårskostnader upp till 3000 kr betalar vuxna patienter fullt pris.

   (Man kan förstås använda sitt tandvårdsbidrag som vi nämnde tidigare)

- För kostnader mellan 3001 -15000 kr ersätter Försäkringskassan hälften d.v.s 50 % av referensprislistans priser.

- För kostnader över 15000 kr ersätter Försäkringskassan 85 % av referensprislistans priser.

 

3. Särskilt tandvårdsbidrag

Målgruppen är personer vars sjukdom eller funktionsnedsättning kan skapa problem med tänderna, problem som kan lindras eller förhindras med hjälp av förebyggande tandvård.

Det kan exempelvis vara personer som lider av muntorrhet på grund av långvarig medicinering, har svårinställd diabetes eller har frätskador på tänderna på grund av ätstörningar.

Läkarintyg krävs.

Patienten får 600 kr per halvår i särskilt tandvårdsbidrag att använda till förebyggande tandvård. 

 

 

Vad är Försäkringskassans referensprislista ?

Referensprislistan visar de priser som Försäkringskassan högst vill betala för olika behandlingar.

Försäkringskassan ersätter inte kostnader för den del av behandlingen som är dyrare än deras referensprislista. De ersätter inte heller kostnader för vissa behandlingar som de inte anser är nödvändiga t.ex. estetisk tandvård i form av blekning.

 

Vår prislista

Familjetandläkaren har valt att följa Folktandvårdens prislista.

Våra priser tål definitivt att jämföras.

 

Om du klickar på denna länk så hittar du vår prislista:

prislista-from-15-jan-2023.pdf

prislista-from-15-jan-2024.pdf